گستره و ویژگی های خدمات

  • طراحی های مقدماتی و تفضیلی پروژه های مربوطه.

  • طراحی بر مبنای نرم افزارهای ANSIS و PDMS.

  • تولید بر مبنای طراحی های انجام شده بر اساس نیاز مشتری.

  • مجهز به خط تولید نیمه اتوماتیک

  • امکان اعمال تغییرات حین تولید در کمترین زمان ممکن در صورت تغییر در طرح های اولیه.

  • اجرا و نصب سبد کابل توسط تیم های مجرب و مجهز به روش E.P.C.

  • تضمین سرعت در نصب حداقل سه برابر سریعتر از سینی و نردبان کابل.

   نمونه ای از اسناد فنی شرکت