مزایای سبد کابل

  • سبک بودن سازه سبد کابل نسبت به سینی کابل به میزان 75% با باربری یکسان.

  • سرعت و سهولت در نصب بدلیل سبکی و انعطاف زیاد.

  • انعطاف پذیری بالا و امکان نصب در مکانهای دشوار به صورت Site Run.

  • تحمل بالای سربار کابل نسبت به وزن خود سازه.

  • نویزگیر بودن.

  • تبادل حرارتی بالا جهت پایین نگه داشتن حرارت کابل و جلوگیری از خشک شدن کابل به مرور زمان.

  • انشعاب گیری بسیار ساده بدون نیاز به هیچگونه برشکاری و تخریب سازه.

  • امکان استفاده از کل فضای سازه (کف و جداره) و چیدمان کابل به صورت چند سفره بر روی هم .

  • عدم جذب گرد و غبار

  • امکان بازدید مستمر کابل ها به دلیل نمایان بودن.