شرکت سیدک اولین و تنها دارنده گواهینامه ISO 9001  در تولید سبد کابل در ایران